Iværksætteri

Thales Dag


Rundetaarn 28. maj 2017

I 2015 igangsatte jeg mærkedagen Thales Dag i samarbejde med Rundetaarn i København. Thales Dag er verdens første og eneste årlige fejring af den filosofisk-videnskabelige tradition, og har til formål at værne om- og styrke kritisk-rationel tænkning. Filosoffen Thales brød med mytologien, og påbegyndte den rationelle undersøgelse af naturen, og hans blomstringsår er sat udfra datoen for en solformørkelse som fandt sted d. 28. maj 585 f.v.t. Datoen står derfor som et symbol på overgangen fra mythos til logos, og markeringen af Thales Dag d. 28. maj kan dermed være med til at sikre sammenhængskraft i vores moderne civilisation og dens idealer om viden, velstand og fredelig sameksistens.

Læs mere på www.thalesday.com


LægevidenskabVejleder en gruppe dyrlæger og veterinærsygeplejesker

Jeg har været med til at indføre kommunikationsfaget i den danske veterinærbranche. Blandt andet er jeg den eneste, der har skrevet fagligt kvalificerede artikler om emnet veterinær kommunikation herhjemme, og jeg har selv navngivet faget og indført nye metoder. Det kan lyde smalt, men kommunikation er blandt de væsentligste fag indenfor både veterinær medicin og human medicin, og de to fag overlapper meget. Derfor er det min ambition, at overføre mine metoder til human medicin og dermed bidrage til at højne effektiviteten af den lægelige behandling, hvadend det gælder dyr eller mennesker.